C3PO [李克勤]

轉調工具

 
| G 
(亞)永遠是公主殿下
 
| Bm 
(白)裙上是絕代芳華
| C 
(冰)山也有權融化
| Cm 
(總)需要有情人
D 
(送)花
 
| G 
(我)是鋼鐵外殼妳介意嗎
 
| Bm 
(沒)時尚造型但落力護花
 
| C 
(死)心塌地吧
 
就算
| Cm 
(激)光劍穿心也
D 
(不)怕
| Bm 
 
)喋喋不休講話
 
是因為
| Em 
(跟)妳 
 
站得近嗎
 
在我
| C 
(幾)番努力下 
 
仍難學懂
| Cm 
(瀟)
D 
(灑)
 
情迷不意
| G 
(亂) 
 
共坐太空
D/F# 
(船)
 
妳飛多
| Em 
(遠)陪伴多
D 
(遠)
 
縱已
| C 
(知) 
 
明明似非
G/B 
(有)緣
 
| Am 
(情) 
 
無人可扭
D 
(轉)
 
從來不覺
| G 
(倦)
 
用盡我的
D/F# 
(所)有力氣照料
| Em 
(妳)
 
珍惜
Bm 
(妳) 
 
| C 
(珠) 如寶 如
G/B 
(C)3PO
 
每日
| Am 
(效)勞 
 
D 
(到) 卻觸
| G 
(不)到
千歲鷹 帶妳 覓傾心對象
韓先生 某天 隆重登場
即使會惆悵
衷心給你們拍掌
但我有鋼鐵外殼也會重傷
卻扮行動自如並獨自療傷
若得到妳問候
亦已夠我隔靴搔癢
 
情迷不意
| G 
(亂) 
 
共坐太空
D/F# 
(船)
 
妳飛多
| Em 
(遠)陪伴多
D 
(遠)
 
縱已
| C 
(知) 
 
明明似非
G/B 
(有)緣
 
| Am 
(情) 
 
無人可扭
D 
(轉)
 
從來不覺
| G 
(倦)
 
用盡我的
D/F# 
(所)有力氣照料
| Em 
(妳)
 
珍惜
Bm 
(妳) 
 
| C 
(珠) 如寶 如
G/B 
(C)3PO
 
每日
| Am 
(效)勞 
 
D 
(到) 卻觸
| G 
(不)到
完全用忠心一片來掩飾一切煎熬
成全著一生的愛還不要妳知道
 
情迷不意
| G 
(亂) 
 
共坐太空
D/F# 
(船)
 
妳飛多
| Em 
(遠)陪伴多
D 
(遠)
 
縱已
| C 
(知) 
 
明明似非
G/B 
(有)緣
 
| Am 
(局) 
 
為何要在快樂時
D 
(提)早揭穿
 
從來不覺
| G 
(倦)
 
用盡我的
D/F# 
(所)有力氣照料
| Em 
(妳)
 
珍惜
Bm 
(妳) 
 
| C 
(珠) 如寶 如
G/B 
(C)3PO
 
每日
| Am 
(效)勞 
 
D 
(到) 卻觸
| G 
(不)到
也許 捉不到更 加好